Hoxe 3 de xuño, tivo lugar o Museo ou Pobo Galego un feito histórico en Galicia, a creación da “Rede do Patrimonio Cultural Galego”. A rede busca ser un instrumento de axuda e difusión das actividades de todas as asociacións e entidades que participan dela e tamén para promover accións e campañas en defensa do noso patrimonio cultural en ámbitos institucionais, sociais e territoriais aos que a cada unha destas entidades, por si soas, resúltalles difícil acceder.

Esta reunión inicial, é o resultado do traballo realizado durante meses polas entidades promotoras da iniciativa como a Asociación Cultura do País, Asociación Ecoloxista Adega, Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal), Asociación Petón do Lobo, Colectivo a Rula, Gentalha do Pichel, Historiadegalicia.gal, Mariña Patrimonio, PatrimonioGalego.net e Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA).

Fundación Rede do Patrimonio Cultural

Fundación Rede do Patrimonio Cultural, Museo do Pobo Galega. Fotografía cortesía de Antonio Costa

Los objetivos de la red son los siguientes:

  • A Rede do Patrimonio Cultural entende o noso patrimonio cultural como un dos principais activos sociais, identitarios e económicos de Galicia e, polo tanto, un recurso estratéxico para a sociedade galega contemporánea que debe ser conservado e transmitido, nas mellores condicións, ás vindeiras xeracións.
  • A RPC acolle a entidades que teñan por obxectivos a defensa e posta en valor do patrimonio cultural galego, tanto material como inmaterial. É un instrumento orientado a aqueles ámbitos territoriais ou sociopolíticos que resultan de difícil acceso para cada unha das entidades en particular.
  • Poden participar na RPC as asociacións, colectivos e entidades civís interesadas na divulgación e protección do patrimonio cultural.
  • A RPC é un instrumento para a visibilización das actividades e accións das entidades participantes alén dos seus círculos habituais de difusión.
  • A RPC é tamén unha ferramenta de comunicación interna entre as entidades, que debe favorecer o intercambio de coñecemento e de experiencias entre todos os seus membros, especialmente naqueles eidos de coñecemento especializado (administrativo, xurídico, xestión, comunicación, etc.). Isto farase desde o núcleo dixital da rede: redepatrimonio.gal.
  • A RPC sitúa a educación, tanto a formal, impartida nos centros educativos como a informal, destinada á sociedade en xeral, como un obxectivo central no seu desenvolvemento e nas súas accións.
  • A RPC considerará o ámbito cultural da Eurorrexión e outras rexións limítrofes co territorio administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia como ámbitos de atención e incentivará a colaboración con axentes e entidades dos devanditos ámbitos.
  • A RPC camiñará cara a constitución dunha entidade formalizada administrativamente, co obxectivo de participar en procesos públicos como mesas sectoriais, órganos consultivos ou similares.

A rede está constituída nestes momentos por 69 entidades que representan a pluralidade dos intereses do patrimonio cultural, desde asociacións locais, comarcais, rexionais ou nacionais.

Desde “Ou Suído” estamos moi orgullosos de poder formar parte desta magnífica iniciativa que nos permitirá establecer xerar unha infinidade de sinerxías que repercutan na conservación, e divulgación do patrimonio cultural non só da nosa serra senón de toda Galicia.

Un saúdo desde “Ou Suído” e feliz inicio de semana!